سه شنبه 24 فروردين 1400 _
  جستجو
 
 اخبار
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بایراملیق 9

بایراملیق 9 اجرای علی تنها در روز سوم نورروز
سه شنبه 3 فروردين 1400

بایراملیق 8

بایراملیق 8 اجرای گروه طناب زنان همزمان با سومین روز نوروز
سه شنبه 3 فروردين 1400

بایراملیق 7

بایراملیق 7 اجرای گروه هنری عاشیق عیسی قره خانلو در روز ذوم سال
دوشنبه 2 فروردين 1400

بایراملیق 6

بایراملیق 6 اجرای گروه هنری عاشیق ولی قربانی در روز دوم سال
دوشنبه 2 فروردين 1400

بایراملیق 5

بایراملیق 5 اجرای علی تنها در روز دوم سال
دوشنبه 2 فروردين 1400

بایراملیق 4

 بایراملیق 4 حضور حاجی فیروز در برنامه بایراملیق
دوشنبه 2 فروردين 1400

بایراملیق 3

بایراملیق 3 برنامه ویژه کودک و نوجوان با حضور بهنام قدیری
يکشنبه 1 فروردين 1400

بایراملیق 2

بایراملیق 2 اجرای علی تنها در روز نخست سال
يکشنبه 1 فروردين 1400

بایراملیق 1

بایراملیق 1 اجرای گروه هنری عاشیق عیسی قره خانلو در روز نخست سال
يکشنبه 1 فروردين 1400

برنامه بایراملیق

برنامه بایراملیق به امید انتظار فرج و پایان روزهای سخت کرونا
شنبه 30 اسفند 1399