تبریزم5 در الف
تبریزم5 در الف
نمایش رها و به نام نامی سر تبریزیم5
نمایش رها و به نام نامی سر تبریزیم5
به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
همایش خوشنویسی کتابت نور
همایش خوشنویسی کتابت نور
افتتاح تیغه کهنه
افتتاح تیغه کهنه
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
تبریزیم 5
تبریزیم 5
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
نخستین مسافران تبریز 2018
نخستین مسافران تبریز 2018
پیش رویداد 2018
پیش رویداد 2018
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر
چله ای با هنرمندان
چله ای با هنرمندان
جشنواره بین المللی سینم حقیقت
جشنواره بین المللی سینم حقیقت
رونمایی از پوستر فراخوان تبریزیم
رونمایی از پوستر فراخوان تبریزیم
جشن هفته وحدت در پدافند هوایی شهید برادری
جشن هفته وحدت در پدافند هوایی شهید برادری
نشست مرور فراخوان جشنواره تبریزیم
نشست مرور فراخوان جشنواره تبریزیم
نشست خبری جشنواره فیلم حقیقت
نشست خبری جشنواره فیلم حقیقت
تقدیر از برترین های موسیقی جوان
تقدیر از برترین های موسیقی جوان
نشست خبری جشنواره
نشست خبری جشنواره
نمایش می خواستم اسب باشم
نمایش می خواستم اسب باشم
بزرگداشت شهید قاضی
بزرگداشت شهید قاضی
اجلاس نماز و فضای مجازی
اجلاس نماز و فضای مجازی
آیین نکوداشت روز خانواده
آیین نکوداشت روز خانواده
پیک لبخند درمرکز بازپروری معتادین
پیک لبخند درمرکز بازپروری معتادین
شب فرهنگی تبریز در تهران
شب فرهنگی تبریز در تهران
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان- 14 شهریور
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان- 14 شهریور
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان- 12 شهریور
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان- 12 شهریور
جشنواره تابستانی 10 - محله باغمیشه
جشنواره تابستانی 10 - محله باغمیشه
دومین همایش غدیرانه- تجلیل از خادمین دستجات حسینی
دومین همایش غدیرانه- تجلیل از خادمین دستجات حسینی
جشنواره تابستانی 10 - محله قره ملک
جشنواره تابستانی 10 - محله قره ملک
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان
جشنواره تابستانی 10 - محله ابوریحان
جشنواره تابستانی 10 -کوی بهشتی
جشنواره تابستانی 10 -کوی بهشتی