خط سوم-147
خط سوم-147
نمایشگاه عکس قاب های خالی
نمایشگاه عکس قاب های خالی
دیدار با عالیم قاسم اوف
دیدار با عالیم قاسم اوف
مراسم چلله هنرمندان 2
مراسم چلله هنرمندان 2
مراسم چلله هنرمندان
مراسم چلله هنرمندان
نمایشگاه دال هاوس
نمایشگاه دال هاوس
نمایشگاه نقاشی همدلان
نمایشگاه نقاشی همدلان
آیین اختتام نمایشگاه مجسمه های سیمی
آیین اختتام نمایشگاه مجسمه های سیمی
روز حسابدار
روز حسابدار
جشن بیعت با امام عصر
جشن بیعت با امام عصر
پایان نمایشگاه نقای همدلان
پایان نمایشگاه نقای همدلان
غبارروبی از مزار شهدا
غبارروبی از مزار شهدا
نمایشگاه هنری در سازمان
نمایشگاه هنری در سازمان
دل هایی که گرم شد
دل هایی که گرم شد
چله وداع- اربعین اصغر فردی
چله وداع- اربعین اصغر فردی
نشست ادبی بغض وازه
نشست ادبی بغض وازه
رونمایی از سند رسمی «تبریز، خاستگاه نستعلیق»
رونمایی از سند رسمی «تبریز، خاستگاه نستعلیق»
نشست مشترک هم اندیشی
نشست مشترک هم اندیشی
آئین اختتام جشنواره تئاتر استانی
آئین اختتام جشنواره تئاتر استانی
روز صنعت چاپ
روز صنعت چاپ
آیین گشالیش جشنواره تئاتر استانی
آیین گشالیش جشنواره تئاتر استانی
جشن بزرگ قربان تا غدیر- بوستان نیکو
جشن بزرگ قربان تا غدیر- بوستان نیکو
کنسرت موسیقی گروه یاغیش
کنسرت موسیقی گروه یاغیش
اعطای احکام پایگاه شهید حیدرنیا
اعطای احکام پایگاه شهید حیدرنیا
جشنواره محلات- محله لاک دیزج
جشنواره محلات- محله لاک دیزج
آیین اختتامیه فیلم جشنواره مستند آذربایجان
آیین اختتامیه فیلم جشنواره مستند آذربایجان
جشن بزرگ قربان تا غدیر- پارک کوچه باغ
جشن بزرگ قربان تا غدیر- پارک کوچه باغ
جشن بزرگ قربان تا غدیر- پارک قوم تپه
جشن بزرگ قربان تا غدیر- پارک قوم تپه
جشن بزرگ عید قربان
جشن بزرگ عید قربان
سالروز ورود آزادگان به میهن
سالروز ورود آزادگان به میهن
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز دهم
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز دهم
نشست صبح رسانه - فرهنگ آب
نشست صبح رسانه - فرهنگ آب
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز چهارم
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز چهارم
آیین رونمایی از کتاب سبوی ساقی
آیین رونمایی از کتاب سبوی ساقی
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز دوم
جنگ پارک بزرگ تبریز - روز دوم
جنگ پارک بزرگ تبریز
جنگ پارک بزرگ تبریز
آئین اختتام جشنواره نمایشنامه خوانی
آئین اختتام جشنواره نمایشنامه خوانی
 نشست هم اندیشی گرامیداشت روز قلم
نشست هم اندیشی گرامیداشت روز قلم
جشن ویژه عید سعید فطر- پارک ولیعصر/ عکس ها: داود نجفی
جشن ویژه عید سعید فطر- پارک ولیعصر/ عکس ها: داود نجفی
آئین وداع با ماه خدا/ عکس ها: داود نجفی
آئین وداع با ماه خدا/ عکس ها: داود نجفی