گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  شایسته تقدیر/سهیل زندآذر-رشت
  شایسته تقدیر/سهیل زندآذر-رشت
  شایسته تقدیر/سهیل زندآذر-رشت
  شایسته تقدیر/فرشید احمدپور-تبریز
  شایسته تقدیر/فرشید احمدپور-تبریز
  شایسته تقدیر/فرشید احمدپور-تبریز
  رتبه سوم/ 03.صمد علیزاده-تبریز
  رتبه سوم/ 03.صمد علیزاده-تبریز
  رتبه سوم/ 03.صمد علیزاده-تبریز
  رتبه دوم/امیر عنایتی-تربت حیدریه
  رتبه دوم/امیر عنایتی-تربت حیدریه
  رتبه دوم/امیر عنایتی-تربت حیدریه
  رتبه اول/ مهدی فیضی-تبریز
  رتبه اول/ مهدی فیضی-تبریز
  رتبه اول/ مهدی فیضی-تبریز