گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی لیثی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی لیثی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  مداحی حاج مهدی لیثی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی قربانی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی قربانی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  مداحی حاج مهدی قربانی در هشتیمن سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور شهردار کلانشهرتبریز در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور شهردار کلانشهرتبریز در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور شهردار کلانشهرتبریز در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مطهری نژاد در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مطهری نژاد در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز دوم عکس ها از: حامد نظری
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین مطهری نژاد در هشتمین سوگواره شمیم یاس