گروهی برای نمایش وجود ندارد
   
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان و کربلایی پدرام بهان فر در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان و کربلایی پدرام بهان فر در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان و کربلایی پدرام بهان فر در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور خیل کثیر عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور خیل کثیر عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  حضور خیل کثیر عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  مداحی حاج مهدی خادم آذریان در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید صالح هاشمی نماینده مردم تبریز در شورای اسلامی شهر
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید صالح هاشمی نماینده مردم تبریز در شورای اسلامی شهر
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول
  سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید صالح هاشمی نماینده مردم تبریز در شورای اسلامی شهر
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  حضور عزادارن فاطمی در هشتمین سوگواره شمیم یاس
  گزارش تصویری هشتمین سوگواره شمیم یاس
  گزارش تصویری هشتمین سوگواره شمیم یاس
  هشتمین سوگواره شمیم یاس/ روز اول عکس ها از: حامد نظری
  گزارش تصویری هشتمین سوگواره شمیم یاس