يکشنبه 23 مرداد 1401 _
 نشانی و شماره های تماس

 

نشانی: تبریز ، بلوار استاد شهریار، جنب پارک مسافر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
کد پستی: 5156913841

حوزه مدیرعامل
دفتر مدیر عامل:               36598242
فکس:                             36598213

روابط عمومی:                 36598215

معاونت فرهنگی و هنری
معاون فرهنگی هنری:       36598415

خانه هنرمندان:                35564089


موسسه خدماتی، تبلیغاتی و انتشاراتی هاتف شهر
34479994
34479993

سامانه پیام کوتاه
100064137

کد اقتصادی:
411343133151

شناسه ملی:
14000303501

پست الکترونیک
honar@tabriz.ir
 
گوگل مپ: