پنجشنبه 28 شهريور 1398 _
 نشانی و شماره های تماسنشانی: تبریز ، بلوار استاد شهریار، جنب پارک مسافر، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز
کد پستی: 5156913841

حوزه مدیرعامل
دفتر مدیر عامل:              33248344
فکس:                          33248240

روابط عمومی:                 33248493


حراست:                        33248060
دبیرخانه:                        33248403


معاونت اداری مالی
دفتر معاون اداری مالی:       33248030
معاون اداری مالی:             33248409
مدیریت امور مالی:             33248341    -   33248404

مدیریت امور اداری:             33248331

مدیریت کارپردازی:              33248329

معاونت فرهنگی و هنری
معاون فرهنگی هنری:       33248406

مدیریت امور فرهنگی:        33248405
مدیریت امور هنری:           33248380
خانه هنرمندان:                35564089


موسسه خدماتی، تبلیغاتی و انتشاراتی هاتف شهر
34479994
34479993

سامانه پیام کوتاه
100064137

پست الکترونیک
honar@tabriz.ir

گوگل مپ: