گشتی در تبریز 2018

 
 مطالب
دوشنبه چهاردهم اسفند 1396
تعداد بازدید: 317
يکشنبه بیست و نهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 376
شنبه چهاردهم بهمن 1396
تعداد بازدید: 356
مسجد مولانا؛ یادگاری از سنت وقف در دل بازار تبریز

گشتی در تبریز 2018/
مسجد مولانا؛ یادگاری از سنت وقف در دل بازار تبریز

مسجد تاریخی و زیبای سیدالمحققین معروف به ' مولانا ' از جمله 30 مسجد بازار تاریخی و مسقف تبریز است که یادگاری از سنت حسنه وقف در این شهر عالم پرور با مردمانی متدین به شمار می رود.
يکشنبه هشتم بهمن 1396
تعداد بازدید: 163
شنبه سی ام دي 1396
تعداد بازدید: 290
چهارشنبه بیست و هفتم دي 1396
تعداد بازدید: 377
سه شنبه نوزدهم دي 1396
تعداد بازدید: 337
سه شنبه دوازدهم دي 1396
تعداد بازدید: 695
آرشیو