هدر جدید

 
 محتوای 3

 
 
 
  آمار سايت
امروز : 130
ديروز : 1623
ماه : 1753
 
  جستجو در سایت
 
 
 
 مطالب
شنبه یکم مهر 1396
شنبه یکم مهر 1396
شنبه یکم مهر 1396
پنجشنبه سی ام شهريور 1396
چهارشنبه بیست و نهم شهريور 1396
سه شنبه بیست و هشتم شهريور 1396
يکشنبه بیست و ششم شهريور 1396
يکشنبه بیست و ششم شهريور 1396
يکشنبه بیست و ششم شهريور 1396
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
سایا، روایتگر نمایش آذربایجان شرقی

سایا، روایتگر نمایش آذربایجان شرقی

ویژه نامه سایا، همزمان با برگزاری آیین اختتام بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی ...
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
حامی هنرمندان شهرمان باشیم

حامی هنرمندان شهرمان باشیم

در آیین اختتام بیست و نهمین جشنواره تئاتر استانی آذربایجان شرقی بر حمایت از هنرم ...
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
پیشکسوتان، مایه افتخار هنر نمایش تبریز

پیشکسوتان، مایه افتخار هنر نمایش تبریز

همزمان با برگزاری آئین اختتامیه بیست و نهمین جشنواره استانی آذربایجان شرقی از سا ...
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
شنبه بیست و پنجم شهريور 1396
جمعه بیست و چهارم شهريور 1396
جمعه بیست و چهارم شهريور 1396
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
پنجشنبه بیست و سوم شهريور 1396
چهارشنبه بیست و دوم شهريور 1396
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1396
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1396
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1396
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1396
سه شنبه بیست و یکم شهريور 1396
دوشنبه بیستم شهريور 1396
يکشنبه نوزدهم شهريور 1396
يکشنبه نوزدهم شهريور 1396
آرشیو
 
 محتوای 3