لینک های مرتبط

 
 
 

 
 
  جستجو
 
تاریخ : چهارشنبه 10 مهر 1398     |     کد : 5448

آگهی مناقصه عمومی خدمات تنظیف و رفت و روب بصورت حجمی

.

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد براساس مجوز شماره 3329 هـ/ف مورخ 98/6/3 نسبت به واگذاری خدمات تنظیف و رفت و روب مربوط به اماکن در اختیار سازمان را از طریق مناقصه عمومی به شرکت یا پیمانکار واجد صلاحیت اقدام نماید.
شرکت ها و پیمانکاران واجد شرایط حداکثر تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 98/7/22 جهت دریافت و تحویل مدارک و اسناد مناقصه به آدرس: تبریز، بلوار استاد شهریار(چایکنار) جنب پارک مسافر، مجتمع جواهر تبریز، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، امور قراردادها مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 04133248328 تماس حاصل فرمایند.

-قرارداد بصورت حجمی و به مدت یکساله می باشد.
-زمان چاپ آگهی مناقصه روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 می باشد.
-سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
-متقاضی بایستی توانایی ارائه 10 درصد از کل مبلغ پیشنهادی را بصورت ضمانت داشته باشد.
-متقاضی بایستی توانایی پرداخت سپرده شرکت در مناقصه را داشته باشد.
-سایر شرایط در اسناد مناقصه مندرج خواهد بود.
-تاریخ و مهلت دریافت اسناد: از روز چهارشنبه مورخ 98/7/10 لغایت روز دوشنبه مورخ 98/7/22
-تاریخ و آخرین مهلت تحویل اسناد: روز دوشنبه مورخ 98/7/22 ساعت 13:30
زمان و محل بازگشایی پاکت و جلسه مناقصه روز دوشنبه مورخ 98/7/22 ساعت 14:30
تبریز، بلوار استاد شهریار (چای کنار) جنب پارک مسافر، مجتمع جواهر تبریز، سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز، سالن جلسات سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری تبریز
 


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز