لینک های مرتبط

 
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397     |     کد : 5230

عضو کمیسیون فرهنگی شورا:

توجه به مطالبات مردمی راهگشای توسعه فرهنگی و شهری است

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر تبریز توجه به مطالبات مردمی را راهگشای توسعه فرهنگی و شهری دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان، سعید نیکو خصلت در حاشیه مراسم درختکاری  گفت: توجه به مطالبات مردمی همچون حفظ محیط زیست، ایجاد مسیرهای دوچرخه سواری، هوای پاک و ...نتیجه مثبتی به همراه خواهد داشت و تجربه نشان داده که تصمیمات و اقدامات دستوری با عدم همراهی و مخالفت همراه بوده و نتیجه بخش نبودند.
وی در عین حال افزود: فعالیت های مختلف فرهنگی با حمایت متولیان فرهنگی می تواند با جلب مشارکت مردمی به راه و مسیر خود دست یابد و در این میان سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز توانسته از توان شهروندان و هنرمندان در کنار یکدیگر در این مسیر بهره جوید.
نیکو خصلت همچنین با اشاره به جایگاه ایران در بحران های محیط زیست همچون آب و خاک در سطح جهان افزود: حفظ محیط زیست و نجات منابع طبیعی که نیاز حیات و زندگی نسل های آینده است نیاز به مشارکت و همراهی تمام شهروندان را دارد که هنرمندان و متولیان فرهنگی ضروریست در این زمینه همراهی کرده و در راستای آگاه سازی و فرهنگسازی در کنار هم گام بردارند.
گفتنی است، مراسم درختکاری در راستای روز درختکاری توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با حضور هنرمندان و پیشکسوتان اهالی فرهنگ و هنر در جاده هنر با همکاری فرهنگسرای الغدیر در همین محل برپا شد.


عکس ها: داود نجفی


آلبوم تصاویرتوجه به مطالبات مردمی راهگشای توسعه فرهنگی و شهری است

ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
ویژه برنامه نهال هنر
مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز