لینک های مرتبط


 
 
 

 
  جستجو
 
تاریخ : پنجشنبه 24 خرداد 1397     |     کد : 4820

آگهی فراخوان یازدهمین جشنواره تابستانی تبریز

به استناد مجوز هیئت‌مدیره سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز به شماره 1050 مورخ 97/3/21

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز در راستای بسط و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت گروه های هنری در طرح های فرهنگی، در نظر دارد اجرای جشنواره تابستانی همزمان با برنامه تبریز ۲۰۱۸ در شهر تبریز را از طریق فراخوان عمومی و با روش مرسوم مشارکتی به گروه های هنری واجد شرایط و مورد تأیید سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز واگذار نماید.

متقاضیان فعّال و توانمند و دارای رزومه مناسب در این حوزه می تواند با دریافت اسناد مربوط به فراخوان از دبیرخانه سازمان فرهنگی و هنری، ضمن اعلام آمادگی خود به صورت کتبی، طرح پیشنهادی خود را حداکثر تا تاریخ 97/4/3 به دبیرخانه سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز به واقع در تبریز بلوار استاد شهریار (چایکنار)، جنب پارک مسافر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز و به شماره تلفن ۳۳۲۴۸۳۴۴ ارائه نمایند.

- به پیشنهادات واصله بعد از تاریخ فوق الذّکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.
- سازمان فرهنگی هنری در رد یا قبول پیشنهادهای رسیده مختار است.


میکائیل نظری
سرپرست سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز


 


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز