پنجشنبه 5 ارديبهشت 1398 _
 
 
 لینک های مرتبط

 
 
 
 
  جستجو
 
تاریخ : شنبه 30 تير 1380     |     کد : 3223

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز//

دکتر داود اصفهانیان، مدرس دانشگاه و تاریخ نگار

دكتر داود اصفهانيان مهرماه 1321 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان پرورش و متوسطه را در دبيرستان فردوسي اين شهر گذراند.

دكتر داود اصفهانيان مهرماه 1321 در تبريز متولد شد. تحصيلات ابتدايي را در دبستان پرورش و متوسطه را در دبيرستان فردوسي اين شهر گذراند.
در سال 1340 موفق به ورود به دانشگاه تبريز در رشته تاريخ گرديد. ايشان همچنين در سال 1344، تحصيلات تكميلي خود را در مقطع كارشناسي ارشد رشته مطالعات شرق شناسي دانشگاه كمبريج انگلستان پي گرفت و در سال 1345 پس از پايان مقطع كارشناسي ارشد، وارد مقطع دكتري رشته تاريخ دانشگاه آنكارا شد و نهايتاً در سال 1347 مدرك دكتري خود را در گرايش تاريخ ايران با ارائه پايان‌نامه‌اي با عنوان «ايران در جنگ جهاني اول» با درجه عالي دريافت نمود.
وي در همان سال به ايران بازگشت و با رتبه استادياري به عضويت هيئت علمي گروه تاريخ و ايران شناسي دانشگاه اصفهان درآمد و موفق به اخذ مرتبه دانشياري در سال 1356 گرديد. در سال 1362 نيز به عضويت هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه تبريز درآمد و به مقام استادي در سال 1377 نائل آمد.
دكتر اصفهانيان مديريت گروه تاريخ و ايران‌شناسي دانشگاه اصفهان را در سال‌هاي 55-1354 و در دو دوره مديريت گروه تاريخ دانشگاه تبريز را در سال‌هاي 72-1368 و 84-1382 بر عهده داشته است.
وي همچنين عضو مجامع دانشگاهي ذيل بوده است:
عضو كميته ترفيعات دانشگاه اصفهان 57-1352.
عضو شوراي دانشگاه تبريز 75-1367.
عضو شوراي آموزشي دانشگاه تبريز 69-1365.
عضو شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز 84-1374.
عضو شوراي پژوهشي دانشگاه آزاد واحد شبستر -1389.
ايشان همكاري خود را با گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر، ابتدا به صورت نيمه وقت در سال 1383 آغاز كرد و در سال 1386 به عضويت تمام وقت هيئت علمي اين واحد درآمد.
دكتر اصفهانيان در عرصه همكاري با مطبوعات هم فعال بودند و در كنار ارائه مقالات به مطبوعات، مسئوليت‌هاي ذيل را برعهده داشته است:
عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز 84-1365.
عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز تاكنون-1387.
عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان تاكنون - 1388.
عضو هيئت تحريريه مجله دانشكده ادبيات دانشگاه اروميه تاكنون – 1386.
عضو هيئت تحريريه مجله گلشن (جاويدان) دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر تاكنون- 1384.
عضويت در اتحاديه خاورشناسان آمريكاي شمالي، MESA ، 1975.
عضويت در آكادمي علوم جمهوري مغولستان، IAMS، 1987.
ايشان همچنين در تكميل كتابخانه تخصصي گروه تاريخ دانشكده علوم انساني و اجتماعي دانشگاه تبريز، (1369) و راه اندازي و تجهيز بخش سمعي و بصري گروه تاريخ دانشگاه تبريز، (1370) نقش مؤثري ايفا كرده است. مجري طرح تاريخچه ربع رشيدي 80-1379 در دانشگاه تبريز نيز بوده است.
دكتر اصفهانيان، 36 پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تبريز و 28 پايان‌نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر و شش پايان‌نامه را در مقطع دكتري دانشگاه تبريز راهنمائي كرده و بعنوان مشاور و داور در 20 پايان‌نامه دكتري در دانشگاه‌هاي تهران، شهيد بهشتي، اصفهان و تبريز مشاركت داشته و در تأسيس مقطع دكتري تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر نقش مؤثري ايفا نموده است.
آثار علمي ايشان در قالب كتاب به اين شرح است:
تاريخ سياسي اروپا 1940-1789، تأليف، انتشارات مشعل، اصفهان، 1351.
سيري در تاريخ فرهنگ ايران (به اتفاق همكاران)، تأليف، انتشارات ثقفي، اصفهان 1353.
تحولات اروپا در عصر رنسانس، تأليف، انتشارات دانشگاه تبريز، چاپ پنجم، 1375.
كرونولوژي مختصر جهان اسلامي، ترجمه، انتشارات ثقفي، اصفهان، 1350.
تاريخ دولت خوارزمشاهيان، ترجمه، نشر گستره، تهران، 1367.
آثار مكتوب تحقيقي و پژوهشي ايشان در قالب مقاله عبارتند از:
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، پنج مقاله، 80-1362.
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان، شش مقاله 57-1350.
نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دكتر شريعتي. فصلنامه تاريخي، دانشگاه فردوسي مشهد، سه مقاله 83-1377.
مجله بررسي‌هاي تاريخي، تهران، پنج مقاله، 57-1352.
مجله گشن، نشريه تخصصي گروه تاريخ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر شماره دوم و سوم، دو مقاله 85-1384.
Journal of Persian studies, London, 1997.
IqBal, Revive, Lahore, Pakistan, 1980.
Bullotin The IAMS news information on mongol studies, ulaanbaator (11), 1993.
Islam and the modern age, New Dehli, India, Vol 1, 1980.
Revue dela facults deslettreset sciences, universitede Tabriz No. 151-152.
 
دكتر اصفهانيان در كنگره‌ها و كنفرانس‌هاي بين‌المللي ذيل شركت نموده‌اند:
تأثير ايلغار مغول در مسير تاريخ ايران، نخستين همايش مغول شناسي در ايران، 1379، دانشگاه شهيد بهشتي
باغ هزار جريب در عصر صفوي، همايش اصفهان و صفويه، 6 تا 17 اسفندماه 1380، دانشگاه اصفهان.
بانوان شاخص در عصر تيموريان، سمينار بين‌المللي زن در ادوار مختلف تاريخ ايران، 29 تا 30 بهمن ماه 1381، دانشگاه شيراز.
سياست انگلستان در خليج فارس در عصر شاه عباس و شاه صفي، همايش صفويه در گستره تاريخ ايران زمين، 21 تا 23 مهرماه 1383، دانشگاه تبريز.
گزارشي از مجتمع علمي ربع رشيدي، دومين همايش ملي ايران شناسي، 30 آذر لغايت 3 ديماه 1383، بنياد ايران‌شناسي، تهران.
بررسي علل انتخاب آذربايجان به عنوان مركز اقتدار ايخانان، كنگره طرح احياي ربع رشيدي و تمدن و فرهنگ ايران عصر ايلخاني، 28 تا 30 ارديبهشت سال 1384، دانشگاه تبريز.
خليج فارسي در مسير اكتشافات عصر جديد، همايش بين‌المللي خليج فارس در گستره تاريخ 3 تا 4 خردادماه 1384، بنياد ايران شناسي، تهران.
سقوط و فروپاشي اقتدار ايلخانان در گذر تاريخ ايران، اولين همايش علل سقوط سلسله‌ها در ادوار مختلف تاريخ ايران، گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسلامي واحد شبستر (اسفند 1387).
شركت در كنفرانس سالانه 1354 خورشيدي (1975 م)، اتحاديه‌ خاورشناسان آمريكاي شمالي (MESA) در لوئيزويل ايالت كنتاكي، ايالات متحده و عضويت در اين مجمع بين‌المللي.
شركت در پنجمين كنگره بين‌المللي مغول شناسان (ISMS) در اولان باتور، جمهوري مغولستان در سال 1366 خورشيدي (1987 م) و عضويت ايشان در آكادمي علوم جمهوري مغولستان.
شركت در هفتمين كنگره بين‌المللي مغول شناسان (IAMS) در دهلي نو، هندوستان، در سال 1373 خورشيدي (1995 م).
ايشان از فرصت مطالعاتي در سال تحصيلي 55-1354، در دانشگاه تورنتو ايالت اونتاريو كانادا بهره برده و به امر تحقيق و تدريس پرداخته است.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز