لینک های مرتبط

 
 
 

 
 
  جستجو
 
تاریخ : يکشنبه 27 تير 1389     |     کد : 118

برنامه های فرهنگی نیاز جامعه امروز هستند

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: برنامه های فرهنگی نیاز جامعه و شهروند امروز هستند به گزارش کمیته اطلاع رسانی سومین جشنواره تابستانی تبریز، اصغر عابد زاده ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه امروزه مشکلات ما تنها سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیستند افزود: در این برهه از زمان تمام کارشناسان امر به این نتیجه رسیده اند که بشر امروز از مشکلات اجتماعی بیش از هر چیز رنج می برد.

عضو شورای اسلامی کلانشهر تبریز گفت: برنامه های فرهنگی نیاز جامعه و شهروند امروز هستند

به گزارش کمیته اطلاع رسانی سومین جشنواره تابستانی تبریز، اصغر عابد زاده ضمن بیان مطلب فوق و با اشاره به اینکه امروزه مشکلات ما تنها سیاسی، اقتصادی و امنیتی نیستند افزود: در این برهه از زمان تمام کارشناسان امر به این نتیجه رسیده اند که بشر امروز از مشکلات اجتماعی بیش از هر چیز رنج می برد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیشترین کمبود خانواده ها و شهروندان، کمبود برنامه های فرهنگی است.

وی اذعان داشت: به سبب همین نیاز مردم است که امروز شورای شهر و شهرداری تبریز عمده توجه خود را به مسائل فرهنگی مبذول داشته و در انجام فعالیت های فرهنگی اهتمام می ورزند.

عابدزاده برگزاری جشنواره تابستانی با رویکرد و هدف فرهنگسازی در جامعه را از ضرورت ها عنوان کرد و گفت: استقبال چشمگیر مردم از برنامه های محله ای نشانگر نیاز روز افزون مردم به شادی و نشاط و همچنین لزوم اجرای برنامه های فرهنگی میباشد و شورای شهر و شهرداری تبریز برای  هر چه بهتر شدن این برنامه ها آماده هر گونه کمک و همکاری با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری می باشد.


مدیر سایت  سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز