دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 _
 
 
 لینک های مرتبط

 
 
 
 
  جستجو
 
 آرشیوبیوگرافی هنرمندان
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 26 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

 استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

 عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه 12 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

 عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 8 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر تبریز:

استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

 استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
چهارشنبه 4 ارديبهشت 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

 استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 25 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر

 استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه 17 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان

عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه 6 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی

استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه 4 فروردين 1398

ستارگان آسمان هنر:

استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش

استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه 3 فروردين 1398