لینک های مرتبط

 
 
 

 
 
  جستجو
 
 آرشیو
کلمه کلیدی
:
از
calendar
تا
calendar
جستجو

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// توفیق هاشم پور سبحانی، استاد دانشگاه، محقق و نویسنده

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز//
توفیق هاشم پور سبحانی، استاد دانشگاه، محقق و نویسنده
شنبه 26 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// دکتر جلیل تجلیل، استاد دانشگاه، پزوهشگر و مترجم

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز//
دکتر جلیل تجلیل، استاد دانشگاه، پزوهشگر و مترجم
شنبه 26 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// جمشید علیزاده، شاعر، نویسنده، محقق، مدرّس و پژوهشگر

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز//
جمشید علیزاده، شاعر، نویسنده، محقق، مدرّس و پژوهشگر
جمعه 25 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// دكتر حسين بني فاطمه، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز//
دكتر حسين بني فاطمه، استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز
جمعه 25 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// دكتر محمد حريري اكبري، استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
دكتر محمد حريري اكبري، استاد گروه علوم اجتماعي دانشگاه تبريز
جمعه 25 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// یدالله نوعصری، فیلمساز

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
یدالله نوعصری، فیلمساز
پنجشنبه 24 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// جمال سوزنده مقدم، نقاش

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
جمال سوزنده مقدم، نقاش
پنجشنبه 24 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// رحیم بقال اصغری؛ کاریکاتوریست

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
رحیم بقال اصغری؛ کاریکاتوریست
سه شنبه 22 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// صالح سجادی، شاعر

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
صالح سجادی، شاعر
سه شنبه 22 خرداد 1380

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// منصور حمیدی؛ نویسنده، پژوهشگر و بازیگر تئاتر

بیوگرافی مفاخر فرهنگی و هنری تبریز// 
منصور حمیدی؛ نویسنده، پژوهشگر و بازیگر تئاتر
يکشنبه 20 خرداد 1380