به نام نامی سر بخش مذهبی ملی تبریزیم5
پرده خوانی بخش مذهبی ملی تبریزیم5
تبریزیم 5 بخش مذهبی ملی نمایش افترا
نمایشگاه کتابت نور در فرودگاه تبریز
همایش خوشنویسی کتابت نور
افتتاح تیغه کهنه
روز پایانی بخش مرور پنجمین جشنواره بین المللی تبری
نخستین جشنواره موسیقی مقاومت
یکصد و چهاردهمین نشست خط سوم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز دهم
بخش مرور پنجمین جشنواره تبریزیم روز هفتم
تبریزیم 5
بخش مرور تبریزیم 5- روز چهارم
کارتون شهروندی
نخستین مسافران تبریز 2018
پیش رویداد 2018
جنگ لبخند جشنواره زمستانی تبریز
جشن چله- فرهنگسرای الغدیر
چله ای با هنرمندان
جشنواره بین المللی سینم حقیقت
رونمایی از پوستر فراخوان تبریزیم
جشن هفته وحدت در پدافند هوایی شهید برادری
نشست مرور فراخوان جشنواره تبریزیم
نشست خبری جشنواره فیلم حقیقت
تقدیر از برترین های موسیقی جوان
نشست خبری جشنواره
نمایش می خواستم اسب باشم
بزرگداشت شهید قاضی
اجلاس نماز و فضای مجازی
آیین نکوداشت روز خانواده