جنگ تابستانی- ائل گلی- سازمان آمار
جنگ تابستانی- ائل گلی- سازمان آمار
جنگ تابستانی- پارک ائل گلی
جنگ تابستانی- پارک ائل گلی
جنگ تابستانی- پارک فرودگاه
جنگ تابستانی- پارک فرودگاه
اکران فیلم سینمایی طبقه حساث
اکران فیلم سینمایی طبقه حساث
جنگ تابستانی- پارک شمس تبریزی
جنگ تابستانی- پارک شمس تبریزی
بزرگداشت سالروز ورود رهبر انقلاب به آذربایجان
بزرگداشت سالروز ورود رهبر انقلاب به آذربایجان
جنگ تابستانی- پارک ولیعصر- روز دوم
جنگ تابستانی- پارک ولیعصر- روز دوم
همایش خوشنویسی رمضانیه
همایش خوشنویسی رمضانیه
بازبینی نمایش های تبریزیم- روز دوم
بازبینی نمایش های تبریزیم- روز دوم
بازبینی نمایش های تبریزیم 4
بازبینی نمایش های تبریزیم 4
جنگ تابستانی- پارک ولیعصر
جنگ تابستانی- پارک ولیعصر
تبلیغات محیطی چهارمین جشنواره تبریزیم
تبلیغات محیطی چهارمین جشنواره تبریزیم
کرسی های تلاوت- مسجد حجت ابن الحسن 42 متری
کرسی های تلاوت- مسجد حجت ابن الحسن 42 متری
کرسی های تلاوت- مسحد رضویه لاله
کرسی های تلاوت- مسحد رضویه لاله
کرسی های تلاوت- مسجد امام خمینی یاغچیان
کرسی های تلاوت- مسجد امام خمینی یاغچیان
کرسی های تلاوت- مسجد حضرت ابوالفضل مارالان
کرسی های تلاوت- مسجد حضرت ابوالفضل مارالان
کرسی های تلاوت- مسجد امام حسین قراملک
کرسی های تلاوت- مسجد امام حسین قراملک
مراسم وداع با ماه خدا- رمضان 94
مراسم وداع با ماه خدا- رمضان 94
کرسی های تلاوت- مسجد علی اکبر
کرسی های تلاوت- مسجد علی اکبر
کرسی های تلاوت- مسجد عباسیه
کرسی های تلاوت- مسجد عباسیه
کرسی های تلاوت- کسجد حضرت فاطمه زهرا
کرسی های تلاوت- کسجد حضرت فاطمه زهرا
افتتاحیه ویژه برنامه کرسی های تلاوت
افتتاحیه ویژه برنامه کرسی های تلاوت
مراسم سومین شب قدر در مسجد کبود تبریز
مراسم سومین شب قدر در مسجد کبود تبریز
نمایش فتح خون
نمایش فتح خون
مراسم دومین شب قدر در مسجد کبود تبریز
مراسم دومین شب قدر در مسجد کبود تبریز
مراسم شب قدر در مسجد کبود - رمضان 94
مراسم شب قدر در مسجد کبود - رمضان 94
افطاری ساده
افطاری ساده
بازخوانی تبریزیم 4
بازخوانی تبریزیم 4
نمایشگاه خوشنویسی و نگارگری
نمایشگاه خوشنویسی و نگارگری
جشن میلاد امام حسین  (ع)و حضرت ابوالفضل (ع)
جشن میلاد امام حسین (ع)و حضرت ابوالفضل (ع)
مادرانه- روز میلاد کوثر
مادرانه- روز میلاد کوثر
ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی- نخستین نوروزانه تبر
ویژه برنامه روز جمهوری اسلامی- نخستین نوروزانه تبر
سازه های مقابل استانداری
سازه های مقابل استانداری
شمیم یاس 2
شمیم یاس 2
یازدهمین سوگواره شمیم یاس
یازدهمین سوگواره شمیم یاس
آخرین عصر رسانه سال 93
آخرین عصر رسانه سال 93
 آغاز به كار جواهر فرهنگ و هنر تبريز
آغاز به كار جواهر فرهنگ و هنر تبريز
هنر انقلاب در فجر 36/ 30 کاریکاتوریست تبریزی شارلی
هنر انقلاب در فجر 36/ 30 کاریکاتوریست تبریزی شارلی
هنر انقلاب در فجر 36/ 110 متر مربع نقاشی، حماسه به
هنر انقلاب در فجر 36/ 110 متر مربع نقاشی، حماسه به
 هنر انقلاب در فجر 36/مجسمه ها وقایع انقلاب را باز
هنر انقلاب در فجر 36/مجسمه ها وقایع انقلاب را باز