دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 _
 لینک های مرتبط

 
 
 
 
 مطالب
استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 16
 استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 18
 عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

ستارگان آسمان هنر:
عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 35
 عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

ستارگان آسمان هنر:
عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه هشتم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 14
 استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
چهارشنبه چهارم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 23
 استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

ستارگان آسمان هنر:
استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید: 24
 استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر

ستارگان آسمان هنر:
استاد محمدعلی جدیدالاسلام / خاطرات ماندگار شهر

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه هفدهم فروردين 1398
تعداد بازدید: 32
عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان

ستارگان آسمان هنر:
عاشیق چنگیز مهدی پور / ضرباهنگ کوهستان

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه ششم فروردين 1398
تعداد بازدید: 23
استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی

ستارگان آسمان هنر:
استاد عبدالمجید نجفی / واژه هایی به رنگ زندگی

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه چهارم فروردين 1398
تعداد بازدید: 14
استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش

ستارگان آسمان هنر:
استاد بهزاد پروین قدس / تصویرگر آتش

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
شنبه سوم فروردين 1398
تعداد بازدید: 26
آرشیو Print RSS