چهارشنبه 13 فروردين 1399 _
 لینک های مرتبط

  
 
 
 مطالب
 استاد کمال شبخیز / قاب طبیعت

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد کمال شبخیز / قاب طبیعت

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه بیست و سوم خرداد 1398
تعداد بازدید: 121
 استاد احمد قهرمانی / هفت دهه عشق به نمایش

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد احمد قهرمانی / هفت دهه عشق به نمایش

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه نهم خرداد 1398
تعداد بازدید: 106
 استاد مهدی لزیری / نمایشی برای فردا

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد مهدی لزیری / نمایشی برای فردا

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
سه شنبه هفتم خرداد 1398
تعداد بازدید: 88
استاد محمدعلی موحد / خورشید تابان کلمات

ستارگان آسمان هنر تبریز؛
استاد محمدعلی موحد / خورشید تابان کلمات

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه دوم خرداد 1398
تعداد بازدید: 87
استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد حسن تقی زاده کرمانی / نقطه نقطه تا آسمان

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه بیست و ششم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 99
 استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد میر یعقوب سنگتراش / نقاش کلمات

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
دوشنبه بیست و سوم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 149
 عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

ستارگان آسمان هنر:
عاشیق رحیم نظری / هم‌آوای کوهسار

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
پنجشنبه دوازدهم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 958
 عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

ستارگان آسمان هنر:
عاشیق رسول قربانی / صدفلی ساز

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه هشتم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 107
 استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

ستارگان آسمان هنر تبریز:
استاد رسول جدید الاسلام / خطوط مهربانی

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
چهارشنبه چهارم ارديبهشت 1398
تعداد بازدید: 120
 استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

ستارگان آسمان هنر:
استاد احمد پوری / دو قدم این ور خط

آسمان هنر شهر اولینهای ایران زمین، از دیرباز تا کنون مفتخر به حضور ستارگان پرفروغی بوده که هر یک، روشنای پهنه ای هستند و تلاش ارزشمندشان، مایه مباهات است.
يکشنبه بیست و پنجم فروردين 1398
تعداد بازدید: 52
آرشیو Print RSS