جشنواره ها
 
  برنامه جشنواره تابستانیدوشنبه | 12 و 13 مردادماه ساعت 20
(پارک ائل گلی)
************************

"اکران "آنچه مردان درباره زنان نمی دانند

چهارشنبه، 13 مرداد ساعت 21| ائل گلی

 
  نمای نزدیک

 
  تبریزیم 4
 
  موزاییک سنگ
 
جستجو
 
اوقات شرعی
 
 
رویدادهای سازمان
آرشیو
 
 
 

 
  شهرنما

 
 
 
  پیوندهای مرتبط